't Sprielderpark is voornamelijk voorzien van Red Cedar chalets. Buiten het feit dat deze chalets zeer duurzaam zijn, zijn hout gelakte chalets een sieraad om te zien en sluiten mooi aan bij het omringende bos. De afmetingen van de kavels zijn verschillend maar over het algemeen zeer ruim. Dit geeft u de gelegenheid naar eigen wens privacy te creëren en waar mogelijk één of twee voertuigen op de kavel te parkeren. De chalets zijn voornamelijk eigendom van particulieren die voor onbepaalde tijd een kavel huren op het park.

 

 

 


Een chalet op 't Sprielderpark dat op deze of andere websites te koop of te huur wordt aangeboden kan van zowel de ondernemer als recreant zijn. Op het moment dat u met de aanbieder tot overeenstemming bent gekomen voor de aankoop, dan wel huur van een recreatie-eenheid op 't Sprielderpark, dan dient u zich te houden aan de parkreglementen welke bij aanbieder bekend zijn en op verzoek worden toegezonden. De parkreglementen zijn zowel van toepassing op diegene die een recreatie-eenheid bezitten als voor diegene die voor (on)bepaalde tijd een recreatie-eenheid huren.

CHALETS TE KOOP

 

CHALET NUMMER 1

 

 

CHALET NUMMER 20

 

  • 4 personen
  • 2 slaapkamers

 

CHALET NUMMER 24

 

  • 4 personen
  • 2 slaapkamers

 

CHALET NUMMER 16

 

  • 4 personen 
  • 2 slaapkamers

 

CHALET NUMMER 23

 

  • 4 personen
  • 1 slaapkamer

BUNGALOW TE HUUR

 

 BUNGALOW NUMMER 46

 (Momenteel verhuurd)

 

 

KAVELS TE HUUR